Music & Coffee

Âm nhạc và Cà phê

Sao lại gọi là đĩa than? nó thu và phát âm thanh như thế nào?

May 04, 2020

Đĩa than (tiếng Anh là gramophone, phonograph, vinyl, thậm chí còn được gọi tắt là record) là một hình thức đồng bộ tín hiệu âm thanh vào lưu trữ dạng đĩa chất liệu Polyvinyl clorua (trước đây là sơn cánh kiến) và được ghi theo từng rãnh với độ dập nổi khác nhau.

Xem thêm