ĐAM SAN COFFEE

Nguồn gốc của Cafe Thực

Địa chỉ

147/14 đường Giải Phóng, BMT, Đắc Lắk

276/64 Hương Lộ 80, Bình Tân, Tp.HCM

Opening hours
Monday:9am - 6pm
Tuesday:9am - 6pm
Wednesday:9am - 6pm
Thursday:9am - 6pm
Friday:9am - 6pm
Saturday:10am - 4pm
Sunday:Closed